Spedycja

Warunki dobrej spedycji

przesyłek. Do jego obowiązków należy nie tylko zorganizowanie transportu ładunków w dosłownym znaczeniu, ale również przygotowanie dokumentów spedycyjnych. Ceny takich usług są bardzo zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników, takich jak na przykład odległość transportu, środek transportu(samochód, pociąg, statek), a nawet stałość współpracy pomiędzy spedytorem, a jego klientem. Powszechną praktyką jest to, że firmy, które często