przemysł spożywczy

Wyroby skrobiowe w przemyśle spożywczym

różne pozwolenia i certyfikaty czy zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie produkcji i sprzedaży skrobi ziemniaczanej i skrobi modyfikowanych, a także na przykład Powiatowego Lekarza Weterynarii, który nadzoruje produkcję białka ziemniaczanego.Typowa działalność podstawowa firm zajmujących się przerobem skrobi obejmuje produkcję skrobi ziemniaczanej i białka ziemniaczanego, zbyt na rynku wewnętrznym i eksport w powyższym zakresie, produkcję skrobi modyfikowanych i preparatów skrobiowych oraz kontraktację i skup ziemniaków przemysłowych.Decydując się na podjęcie współpracy z jedną z firm zajmujących