Produkcja

Wyroby skrobiowe w przemyśle spożywczym

będące mieszaniną mąki żytniej lub pszennej z gorącą wodą, substancje żelujące - produkty odpowiedzialne za nadawanie środkom spożywczym konsystencję przez tworzenie żelu oraz zagęstniki spożywcze czyli produkty zwiększające lepkość środka spożywczego.Warto sprawdzić to, czy dana firma stale rozwija i unowocześnia technologię produkcji oraz sposoby nadzoru i kontroli jakości dostosowując się do coraz to nowszych wymagań regulowanych przez przepisy UE, jak i do zmiennego zapotrzebowania odbiorców.Profesjonalna firma powinna zostać zgłoszona do rejestru podmiotów nadzorowanych przez nadzór weterynaryjny i sanitarny oraz uzyskać